TEKNAMOTOR, Agrotechnika, sekačka, sekačky, štěpkovač, štěpkovače,drtič, drtiče, sekačky dřeva, sekačka větví, fréza, fréza na klučení pařezů, klučka, trávní sekačka, žací stroj, lesní stroj, lesní stroje, trávní sekačky, briketovací stroj, briketovací lis, peletovací stroj, peletovací lis, drtič větví, sekačky větví, linky na výrobu briket a pelet, mlýny, odpady, odpad, dřevný odpad, dřevní odpad, zahradní stroj, zahradní stroje
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
ZOBRAZIT VŠECHNA ZAŘÍZENÍ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR - Úřední věstník Evropské unie, L 1190, informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Teknamotor Sp. z o.o. (adresové údaje: Polsko, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, ul. Świętokrzyska).
 2. Vaše osobní údaje se zpracovávají na základě:
  • čl. 6 odst. 1 písm. b – za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy a za účelem uzavření a plnění smlouvy;
  • čl. 6 odst. 1 písm. c – za účelem plnění našich povinností jako na příklad: finanční vypořádaní;
  • čl. 6 odst. 1 písm. f – za účelem realizace povinností vyplývajících z našich oprávněných zájmů takových, jako je případná potřeba odrážet nebo vymáhat nároky občanského práva;
 3. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro konkrétní zpracování dat. Údaje budou samozřejmě uchovávány po dobu trvání smlouvy mezi námi a po dobu trvání jakýchkoli nároků s ní souvisejících, tedy po dobu nejméně 10 let od ukončení smlouvy nebo až do vypršení závazku zpracovaní údajů vyplývajícího z právních předpisů.
 4. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být subjekty oprávněné přijímat osobní údaje na základě příslušných právních předpisů. Kromě toho mohou být údaje na žádost správce převedeny na subjekty, které zpracovávají osobní údaje, například: poskytovatelům služeb IT, subjektům, které zpracovávají údaje pro vymáhání pohledávek, logistickým společnostem, kurýrním firmám, advokátním kancelářím, platebním operátorům.
 5. Máte právo na přístup k obsahu vašich údajů a právo na jejich opravu, vymazaní, omezení zpracování, právo na přenos dat, právo vznést námitky.
 6. V případě protiprávního zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu údajů.
 7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale neschopnost podat údaje v rozsahu požadovaném správcem bude mít za následek nemožnost podepsaní smlouvy a poskytnutí služeb.
 8. Správce nebude provádět automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
nahoru